piątek, 18 lutego 2011

Zbrodnie puszczone w niepamięć, a śledztwo umorzone.

sygn. S 59/09/Zi - śledztwo w sprawie:   
I. zbrodni przeciwko ludzkosci polegajacej na zabójstwie przez nacjonalistów ukrainskich w nocy z 4/5 października 1945r. w Bartkówce woj. podkarpackiego przy u¿yciu broni palnej i na skutek wywołanego pożaru: Romualda S., Józefa S., Stanisława K., Agnieszki R., Teresy S., Krystyny H., Jakuba P., Andrzeja P. i Katarzyny S., usiłowania zabójstwa Wiktorii K. i innych nieustalonych z imienia i nazwiska mieszkanców wioski, spowodowania poprzez uderzenia kolba karabinu po plecach ciężkiej choroby nieuleczalnej w postaci odbicia nerek u Jana W. skutkujacej smiercia, spowodowania obrażeń ciała u Józefa M. poprzez uderzenie kolba karabinu w głowe i u Kazimiery K. poprzez uderzenia kolba karabinu w plecy, kradzieży mienia mieszkanców w postaci zwierzat gospodarskich, rzeczy osobistych, pieniędzy, odzieży i sprzetu gospodarstwa domowego, spalenia domów mieszkalnych i budynków gospodarczych wraz ze sprzętem rolniczym, zwierzetami i płodami rolnymi na szkode m.in.: Józefa P., Jana B., Jana H., Marii M., Stanisławy
M., Józefy M., Aleksandry M., Michała M., Wiktorii F., Józefa M., Jana H., Kazimierza W., Kazimierza P., Eugeniusza S., Władysława M., Stanisława W., Zofii G., Janiny K., Bolesława H., Mariana P., Kazimierza P., Władysławy M., Eleonory B., Adolfa K., Juliana B., Józefy D., Józefy B., Marii Ł., Zofii S., Antoniego H., Genowefy W., Julii H., Kazimierza P., Karoliny K., Katarzyny H., Stanisława P., Walerii B., Mariana P., Stanisławy S., Kazimiery J., Romana M., Władysławy K., Tadeusza H., Kazimierza H., Kazimiery S., Stanisława M., Kazimiery S., Stanisława H., Romana S., Józefy S., Kazimiery S., Zofii M., Eugenii Ch., Janiny B., Mieczysława K., Władysława W., Reginy M., Bronisławy M., Romana M., Tadeusza K., Leonii K., Rudolfa S., Marii M., Zofii M., Urszuli S., Wiktorii B., Eleonory S., Andrzeja K., Romana S., Antoniego Ł., Wiktorii P., Zbigniewa H., Władysława P., Ryszarda H., Janiny S., Zbigniewa H., Kazimierza M.,
Bolesława P., Józefa H., Mariana K., Marii K., Zofii B., Stanisławy Ch., Kazimierza S., Augustyna S., Klementyny D., Kazimiery K., Ryszarda S., Mariana P., Tadeusza L., Katarzyny B., Stefanii H., Stanisława H., Władysława S., Leokadii D., Wiktorii S., Małgorzaty S., Mieczysława B., Teresy Ch., Mieczysława P., Danuty B., Zuzanny K., Kazimiery K., Mariana R., Romana S., Lesława H., Jana H., Zofii B., Marii B., Zuzanny W., Józefa W., Mariana R., Józefa W., Michała M., Tomasza S., Czesławy S., Władysława W., Zofii K., Marii Ł., Genowefy H., Waleriana B., Czesławy W., Marii S., Leonii C., Jana W., Józefa Ch., Zofii D., Marii M., Antoniego H., Janusza S., Marii W., Kazimierza Cz., Antoniego W., Stanisława M., Genowefy M., Eugeniusza S., Zofii O., Zygmunta W., Henryka K., Tadeusza B., Janiny P., Władysławy W., Jana B., Kazimierza W. przez Władysława Ł. ps. "Nestor", Bohdana D. ps. "Bohdan" i innych nieustalonych z imienia i nazwiska sprawców, nacjonalistów ukrainskich pod dowództwem Michała D. ps. "Hromenko", II.    zbrodni przeciwko ludzkosci polegajacej na kradzie¿y jesienia 1945r. w Bartkówce woj. podkarpackiego, przy użyciu broni palnej odzieży i krowy na szkode Adama Ł. przez nieustalonych sprawców narodowosci ukrainskiej, III. zbrodni przeciwko ludzkosci polegajacej na zabójstwie przez nieustalonych sprawców przy użyciu broni palnej w dniu 18 lutego 1946r. w Bartkówce woj. podkarpackiego Stanisława B. oraz kradzie¿y mienia w postaci 4 krów, 3 koni, Strony 33/45 Instytut Pamieci Narodowej odzieży i żywności.
W toku śledztwa ustalono, że Bartkówka była wsia zamieszkała wyłacznie przez rodziny polskie. Spalona została w nocy z 4 na 5 pazdziernika 1945r. wraz z sasiednimi wioskami: Dylagowa, Pawłokoma i Sielnica.
Polecenie wydał w ramach tzw. akcji odwetowej Michał G. ps. "Konyk", dowódca UPA na Pogórzu Przemyskim. 4 pazdziernika około godziny 2200 oddziały UPA otoczyły wytypowane do zniszczenia wioski. Sotnie Włodzimierza Sz. ps. "Burłak" i Grzegorza J. ps. "Łastiwka" otoczyły Dylagowa i Sielnice. Sotnia Michała D. ps. "Hromenko" podzielona na kilka grup o godzinie 2200 na sygnał swietlny z rakiety wkroczyła do Pawłokomy i Bartkówki. Wiekszosc mieszkanców pogra¿ona była we snie. Sprawcy, czesto grożąc bronią zabierali zwierzęta gospodarskie, rzeczy osobiste, pieniadze, odzież i sprzet gospodarstwa domowego. Od kul napastników i na skutek po¿aru zgineli: Romuald S., Józef S., Stanisław K., Agnieszka R., Teresa S., Krystyna H., Jakub P., Andrzej P. i Katarzyna S. Strzelajac do ratujacych dobytek oraz uciekajacych sprawcy usiłowali pozbawić życia Wiktorie K. oraz innych mieszkanców. Jan W., 10 letni chłopiec, uderzony został przez napastnika kolba karabinu w plecy. Cios był tak silny, że spowodował uszkodzenie narzadów wewnetrznych pokrzywdzonego a w nastepstwie jego smierc. Józef M. uderzony został równie¿ kolba karabinu w głowe. Kazimiera K. otrzymała cios karabinem w plecy, a sprawca zabrał jej odzież.
Mieszkancy uciekajac z płonacej wioski przeprawiali sie przez rzeke "San" promem lub w tzw. "bród". Część potraciła uratowany z pożaru dobytek. Po kilku godzinach oddziały UPA wycofały sie z Bartkówki. Spalone zostały budynki mieszkalne, gospodarcze, zwierzeta, sprzety gospodarstwa domowego, zapasy zbo¿a i paszy dla zwierzat. Z całej wioski ocalało jedynie kilka domów. Jesienia 1945r. nieustaleni sprawcy narodowosci ukrainskiej dokonali w Bartkówce kradzie¿y kurtki, spodni i krowy na szkode rodziców Adama Ł.
W dniu 18 lutego 1946r. wieczór do domu Stanisława B. w Bartkówce weszło trzech uzbrojonych me¿czyzn. Wypili stojacy w kuchni słój ze sliwowica, a nastepnie wszystkich zapedzili do piwnicy. Z domu zabrali odzież, posciel, sprzety gospodarstwa domowego oraz zboże, które załadowali do san. Z obory wyprowadzili 3 konie i 4 krowy. Nastepnie wywoływali po nazwisku uwiezionych w piwnicy. Wychodzacych uderzali kolba karabinu. Stanisław B. rozpoznał jednego ze sprawców. Kiedy o tym powiedział, napastnicy zwiazali mu rece z tyłu i kazali uciekac. Otrzymał wówczas 6 strzałów z broni palnej, powodujacych natychmiastowa smierc. Sledztwo w tej sprawie umorzono 22 lipca 2009r. wobec braku cech zbrodni przeciwko ludzkosci i przedawnienia karalnosci. Oceniajac zebrany w toku postepowania materiał dowodowy stwierdzono, że zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukrainskich na ludnosci polskiej w Bartkówce nie nosza cech zbrodni przeciwko ludzkosci w rozumieniu art. 3 ustawy o Instytucie Pamieci Narodowej. Zgodnie z art. II Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa przyjetej w dniu 9 grudnia 1948r. ludobójstwem jest którykolwiek z wymienionych w nim czynów (zabójstwa, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyslne stworzenie warunków życia powodujacych całkowite lub czesciowe zniszczenie fizyczne, stosowanie srodków majacych na celu wstrzymanie urodzin w obrebie grupy) dokonany w zamiarze zniszczenia w całosci lub czesci grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Uznano zatem, że czyny popełnione przez nacjonalistów ukrainskich w Bartkówce sa przestepstwami pospolitymi, których karalność obecnie ustała.

1 komentarz:

  1. Teraz rozumiem dlaczego mój ojciec źle się wyrażał o ukraińcach.

    OdpowiedzUsuń