środa, 19 stycznia 2011

PROTEST PROF. JÓZEFA WYSOCKIEGO SKIEROWANY DO IPN.

Prof. Józef Wysocki                         Wrocław, 27. grudnia 2010 r.
ul. Dzierżonia 1, 52-413 Wrocław


                                                        Sz. Pan
                                                        dr  Tomasz Łabuszewski
                                                        Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji
                                                        Publicznej IPN w Warszawie
                                                        e-mail: tomasz.labuszewski@ipn.gov.pl

                                      LIST OTWARTY

                                      Szanowny Panie Doktorze!

         W dniu 4. grudnia 2010 roku, w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Sąsiedzi 1939-1945”. W części I Programu, w godz. 10,00 – 10,30, miał referat polski obywatel dr hab. Grzegorz Motyka „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945”. Powiadomienie o konferencji u dołu zawierało Uwagę: „Wszyscy nauczyciele – uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatnie „Tekę Edukacyjną IPN Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947”.
         Sekretariat konferencji powiadomił mnie, że Pan, Panie Doktorze, jako naczelnik biura akceptował wykładowców. Tzn., że zaakceptował Pan również jako wykładowcę dr hab. Grzegorza Motykę i jego „Tekę Edukacyjną IPN Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947”. Ta Teka doczekała się wyłącznie  negatywnych recenzji:
      Komitet Obchodów 65. Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego przez OUN/UPA           na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich, na posiedzeniu w sejmie, w grudniu   2007 r., w punkcie 6. Rezolucji domagał się wycofania „Tek” ze szkół.
-       Krzysztof Bulzacki „Teki Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947”, kwartalnik „Na Rubieży” nr 95/2008 r. str. 33-49. Wydawca: Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Wrocław,                                                                                                                                                                                     
-       Ewa Siemaszko „Uwagi do Teki edukacyjnej <<Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947>>”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 1-2, rok 2009.
-       Józef Wysocki „Uwagi do <<Teki Edukacyjne IPN. Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947”, Wrocław 2008 r. Na stronach internetowych, m.i. www.ludobójstwo.pl, i inne,
-       O wycofanie „Tek” Motyki pisały do IPNu rezolucje organizacje kombatanckie, kresowe, a ostatnio pisał o tym ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w pcie 3. Listu Otwartego z dnia 07 grudnia br. do pani minister Katarzyny Hall.

         W związku z powyższym nasuwają się dwa podstawowe pytania: albo Pan, Panie Doktorze nie zna „Tek” i zawartych w niej kłamstw, eufemizmów, naciągania statystyk, ewidentnych  fałszerstw, itd., składających się na ounowską interpretację ludobójstwa OUN/UPA, albo też – Pan zna te sprawy.
         W pierwszym przypadku, nie powinien Pan pełnić tej funkcji, jaką Panu omyłkowo powierzono. W drugim przypadku, staje się Pan aktywnym agitatorem ounowskiej interpretacji ludobójstwa OUN/UPA. Proszę zważyć, że pan dr hab. Grzegorz Motyka nigdzie nie ustosunkował się do tylu zastrzeżeń i protestów w sprawie jego „Tek”. Arogancja iście godna naukowca! Pan, Panie Doktorze Tomaszu  Łabuszewski bierze na siebie część odpowiedzialności za bezczelność ounowskich historyków. Jeśli Pan pójdzie tą samą drogą, co Pański protegowany i w sposób klarowny nie ustosunkuje się do ounowskiej agitki szerzonej przez pana dr hab. Grzegorza Motyki, która za Pańską przyczyną była wykładana na konferencji, sprawa Pańskiej obecności w IPN-ie zostanie poruszona w dostępnych kresowianom czasopismach, rozgłośniach, na dostępnych stronach internetowych, na konferencjach, zjazdach itp.
                                                       
                                                                  z poważaniem

                                                                  Józef Wysocki
                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz